Sõõm värsket õhku

Kodanikuühiskonna sihtkapital toetas Sa ei ole üksi MTÜ-d 4000 EUR-iga, viimaks 1.04.2023-31.07.2023 läbi projekt nimega "Sõõm värsket õhku".

Projekti eesmärgiks on:
Valminud on realistlik ja läbimõeldud äriplaan uue hapnikukambri teenuse lansseerimiseks, mis vastab sihtrühma vajadustele, võtab kasutusele parimad ideed ja praktikad välismaa sarnastelt teenusepakkujatelt ja professionaalidelt ning sisaldab detailset ja informeeritud tootearenduse plaani.

Projekti põhilisteks tegevusteks on: äriplaani koostamine, hapnikukambri tootearenduse planeerimine, intervjuud välismaa partneritega, kes hapnikukambri teenust pakuvad, kohtumine professor Jukka Ylikoskiga, sihtrühma vajaduste kaardistamine 7 süvaintevjuu ning ühe grupikohtumisega.